Uppdragsexempel

Arandis AB är ett företag som konsulterar inom området utveckling och tillverkning av elektronik och mjukvara. Här är några av de projekt vi arbetat med.

Här är några arbetsexempel…

Loggningslösning för övervakning av prototyper i fälttest
Ingående arbetsområden:
– Elektronikutveckling
– Microcontrollers, PIC
– PC Mjukvara, VB, .NET
– Webportal, Webservices, databaser. ASP, .NET, MS SQL

Utvecklat och driftar en portal för övervakning och analys av värmepumpar och andra testanläggningar i fälttest. Tillhörande hårdvara framtagen som ger ett antal digitala in och ut gångar samt givaranslutningar. Tillverkat och levererat hårdvara.

Tidrapporteringssystem för industritvätterier
Ingående arbetsområden:
– Elektronikutveckling, Dallas iButton, LCD Displayer, mm.
– Microcontrollers, PIC

Flerkanaligt tidsstämplingssystem för industrin.
Det möjliggör tidsstudier då den anställde bär med sig en transponder som indikerar vilken station man arbetat på och hur länge. Systemet används på många industritvätterier runt om i landet.. Utvecklat, tillverkat och levererat hårdvaran.
Mer info…

Övervakning och fjärrstyrning av värmepumpar över Internet
Ingående arbetsområden:
– Elektronikutveckling
– Protokollanalys: CAN bus, RS-485, I2C, RS-232, Comli, Modbus
– Microcontrollers, PIC
– PC Mjukvara, VB, .NET
– Webportal, Webservices, databaser. ASP, .NET, MS SQL

Under produktnamnet och siten Husdata.se har Arandis utvecklat gränssnitt mellan värmepump, dator och Internet. Detta utförs genom omfattande analys av olika värmepumptillverkares reglersystem och dess kommunikationsprotokoll.
Vi utvecklar produkter för för Thermias, Bosch och NIBE’s värmepumpar.

Mer info…
http://www.youtube.com/watch?v=mvQ3hPibTbI

Protokollkonverterare interfacemodul
Ingående arbetsområden:
– Elektronikutveckling
– Microcontrollers. Kommunikation över elnät, protokollanalys
– Tillverkning

Utvecklat en protokollgateway för elnätkommunikation mellan två enheter.

Server för radiolänkstyrning och röstbrevlåda
Uppdragsgivare: Egen produkt

Ingående arbetsområden:
– Elektronikutveckling
– PC Mjukvara. Borland C++. Ljudkortsdrivrutiner, Realtidsystem.

Ett äldre projekt som har många användare över hela hela värden.
RLM är ett Voicemail system (Ungegär som Mobilsvar) för amatörradio.
Det består av ett interface som man bygger själv samt en programvara.
Programvaran har en massa funktioner för relästationer och radiolänkning.
Mer info…

Repeaterlogik för amatörradio

Ingående arbetsområden:
– Elektronikutveckling
– Modifiering radios, montage, test.

Amatörradioklubb i södra sverige beställde ett komplett 2-bands repeatersystem för 2m och 6m amatöradioband.


Utveckling, internet gateway

Ingående arbetsområden:
– Utvecklat CAN bus driver och API för värmepumps kommunikation
– Microcontroller, Renesas V850
– Utv miljö IAR, Mircocube, C
– Analyser, tester, dokumentation, kravspec, mm.

Ett större projekt där vi tillsammans med kundens utvecklare och projektledare tagit fram en lösning för att kunderna ska kunna fjärrmanövrera värmepumpar över Internet och IOS / Android apps.

http://www.youtube.com/watch?v=dUZ7gTWlxZU

Utbildningsportal för barn och ungdomar
Ingående arbetsområden:
– Webportal, Webservices, databaser. ASP, .NET, MS SQL

Denna site är under utveckling. Tanken är en site där barn kan göra sin bas-läxor såsom Glosor och Tabellträning. Föräldrar / lärare kan då med eget inlogg följa elevens framsteg samt även få mail då övningar är gjorda. Vi kommer ta fram egna  övningsprogram samt även samla länkar till bra online program för inlärning.
Mer info…

Trådlös fjärrkontroll för värmepumpar
Proof of concept

Ingående arbetsområden:
– Microcontroller PIC, C
– Nokia LCD display
– CAN Bus, Bluetooth

Ett labb projekt där vi gjorde en proof of concept för en eventuell produkt. Det var en trådlös fjärrkontroll med färgdisplay som via Bluetooth kommunicerade med en basstation som via CAN bus kommunicerade med värmepumpen.

http://www.youtube.com/watch?v=W2zmURWJlV4